عاقبت اینهمه حیوون که با هم توی خونه نگه میداری...

45بازدید
5 ماه قبل
0

جمهور تی وی : قسمت یازدهم مجموعه ی رویای ایران ... ما و حیوانات خانگی! (قسمت اول) گربه، سگ، طوطی، ماهی، همستر، سنجاب، مرغ عشق، قناری، و حالا مار و ایگوانا و طاووس! روزگاری کبوتر بازی جزو پر استقابل ترین سرگرمی های توده ی مردم بود در شهر هایی بود که تازه جان می گرفتند و حاشیه ساز می شدند. زمانی بعد تر اما داشتن اکواریوم و نگهداری از ماهی های تزئینی در خانه ها نشانه ی طبقه ی اقتصادی و برخورداری مالی بود و امروز کرونا و تنهایی انسان شهر نشین شیوه ی تازه ای استخدام حیوانات را به نمایش گذاشته! کاری از: یاسر عرب، سید محمد فاطمی، ابراهیم قهوه چی زاده