فرار از مثلث مرگ در کارگاه استون نات دره نوردی

15بازدید
4 ماه قبل
0

کوه پلاس : در این کلیپ به شما آموزش میدیم که در زمانی که کارگاه استون نات را در دو حلقه می خواهید ایجاد کنید چطوری از مثلث مرگ فرار کنید و یک کارگاه ایمن داشته باشید