نقالی مرشد از استان مرکزی - چهاردهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران

47بازدید
3 ماه قبل
0

اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان : چهاردهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین - گلستان، گرگان بهمن ماه 1399 شب چهارم (دوازدهم بهمن) نقالی مرشد از استان مرکزی

ویدیو های بعدی