یادمه ...

17بازدید
26 روز قبل
0

//..دخی قشم..// لعنت به گزارشگر : یادمه وقتی کوچیک بودم مامانم بهم میگفت درد بی درمون هیچی دیگه درد بی درمون گرفتم