یادمه ...

53بازدید
3 ماه قبل
0

//..دخی قشم..// لعنت به گزارشگر : یادمه وقتی کوچیک بودم مامانم بهم میگفت درد بی درمون هیچی دیگه درد بی درمون گرفتم