فرآیند "هموژنیزاسیون"

55بازدید
3 ماه قبل
0

پویش کیفیت محصولات غذایی : پویش کیفیت محصولات غذایی مردم می پرسند: - چرا وقتی با شیرهای کارخانه ای در منزل ماست تولید می کنیم رویه دار نیست؟ - چرا در سطح شیرهای کارخانه ای حتی بعد چند روز نگهداری، رویه چربی نمی بندد؟ و عموما به این نتیجه می رسند که حتما صنایع لبنی چربی شیر را تخلیه و با باقیمانده آن شیر و ماست تولید میکنند! - متخصصین صنایع غذایی اما معتقدند؛ علت این باور، ناآگاهی مردم از فرآیند "هموژنیزاسیون" بکار گرفته شده در تولید لبنیات صنعتی است. یکی از پاسخ ها را ببینید: پویش کیفیت محصولات غذایی

ویدیو های بعدی