سرگذشت رضا خانی قسمت دوازدهم بسیار آموزنده

61بازدید
5 ماه قبل
0

برای انقلابی عمل کردن اول باید انقلابی فکر کرد : مومنان به خداوند در روند تاریخ معمولا مومنان و خداپرستان در اقلیت بودند و مورد ظلم و ستم کافران قرار داشتند در این سرزمین زمانی بود که ما معتقدان به دین اسلام ناب محمدی در اسارت و بندگی اجانب و پادشاهان بی کفایت به سر می بردیم اما سرانجام رحمت خدا بر آن قرار گرفت لطف و رحمت خاصه خداوند انقلاب اسلامی را به یاری ما بفرستد و به این شکل ما مومنان نیز دارای حکومتی شدیم و قدرتی، انقلابی که برای ماموریتی بزرگ برانگیخته شد تا ظلم ستیزی و کمک به مستضعفان و ستم دیدگان جهان را از آرمان های اولیه خود بداند. مردم ایران همواره مورد خیانت پادشاهان و شاهد غارت منابع ملی خود توسط اجانب خارجی بودند اما در22 بهمن سال57 سرانجام اراده خداوند بر آن قرار گرفت تا انقلاب اسلامی به پیروزی برسد و مردم ایران دارای نظامی شوند که از توده همین مردم است. زمانی پادشاهان ایران مهره اجانب بودند اما رهبران ایران اینک آزادگان عالم اند و مردم ایران حاکمیت خداوند را به لطف این انقلاب در جهان پیاده کرده اند تا انقلاب اسلامی قبله گاه همه عدالت طلبان، آزادی خواهان و حقیقت جویان عالم باشد. امروز ما مومنان به خداوند دارای حکومتی قدرتمند هستیم که هیچ دشمنی را یارای سرکشی در برابر آن نیست و این حکومت عظیم نمادی ست از قدرت خداوند بر زمین تا به عنوان نمونه و یادگاری از دوران اقتدار مطلق حکومت مومنان در تاریخ بشر به یادگار بماند ما مردم ایران و ملت های منطقه و آزادگان جهان خداوند عالم را سپاس می گوییم که اینچنین نعمت خود انقلاب شکوهمند اسلامی را بر ما ارزانی داشت و ما را قدرتمندترین انسانهای روی زمین گردانید.