آموزش نمونه‌گیری کووید 19 به روش PCR

264بازدید
6 ماه قبل
0

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور تهران : آموزش نمونه‌گیری covid-19 PCR در آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور