گروه دوبلاژ او افتر ها تو ضیحات رو بخونبد

18بازدید
1 سال قبل
0

HasTi اورافترهای : سلام کسایی که می خواهند باشند یک ویدئو از شخصیت مورد نظر بجز شخصیت های که پر هستند دوبله کنند و و عنوان دوبله را تست د. بله برای گروه دوبلاژ هستی